Automatyka i Automatyzacja na makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz

Automatyka i Automatyzacja

Automatyka to bardzo obszerna dziedzina techniki i nauki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi, ale również procesami automatyki budynkowej BMS - Building Management System dla HVAC - Heating, Ventilation, Air Conditioning. Zadaniem automatyki jest maksymalne wykluczenie człowieka z procesu sterowania, a samo słowo pochodzi z angielskiego słowa automatic control lub control engineering. Często automatyka kojarzona jest z automatyzacją jednak są to dwa różne pojęcia.
Automatyzacja wywodząca się z angielskiego słowa automation jest zespołem działań oraz środków, które przy udziale wiedzy jaką jest automatyka eliminują lub ograniczają udział człowieka w różnych czynnościach. W procesie automatyzacji mogą pojawić się wśród środków takie branże jak robotyka, mechanika, technologie informatyczne. Słowa automatyka potocznie używamy również, gdy mówimy o opartej na matematyce teorii sterowania oraz mając na myśli praktyczne wykorzystanie urządzeń służących do pomiarów, kontroli, monitoringu, sygnalizacji i sterowania, regulacji, uruchamiania urządzeń, blokad i zabezpieczeń.

Dzięki tej dziedzinie wiele czynności nawet w gospodarstwie domowym wykonywane jest bez konieczności nadzoru człowieka.

Przedsiębiorstwo ZA Makosz wyspecjalizowało się we wdrażaniu automatyki w procesie automatyzacji na wszystkich szczeblach działania współczesnego człowieka wpływając w ten sposób na jakość, komfort, a przede wszystkim opłacalności wielu inwestycji.

Firma ZA Makosz podejmuje się realizacji procesu automatyzacji kompleksowo od rozpoznania problemów inwestora poprzez dobór właściwych środków do realizacji celu, wykonanie projektu, uzyskania pozwoleń oraz wdrożenia i uruchomienia z przekazaniem do eksploatacji.

Przy realizacji zadań wymagających przeprowadzenia symulacji na bazie modeli matematycznych wykorzystywane są metody numeryczne do wprowadzenia danych do środowisk obliczeniowych takich jak MATLAB (w tym jego pakiet narzędziowy Simulink) lub Mathcad oraz środowiska programowe przystosowane do badań takie jak LabVIEW.

Z automatyką skojarzony jest ściśle termin Teoria Sterowania, która znajduje współcześnie zastosowanie w przemyśle, stanowi ofertę firmy ZA Makosz, a zajmuje się takimi rzeczami jak metody sterowania czyli: PID, dwa stopnie swobody PID, odsprzęganie PID, kompensacja czasu martwego, harmonogramowanie wzmocnienia, automatyczne dostrajanie regulacji PID - autotuning, regulacja LQG, obserwatory, filtr Kalmana, sterowanie predykcyjne MPC, sterowanie adaptacyjne, sterowanie powtarzalne, sterowanie ślizgowe, dokładna linearyzacja i sterowanie, sterowanie z optymalizacją, sterowanie rozmyte, sterowanie oparte na regułach.

Automatyzacja i automatyka nie istniałaby, by bez urządzeń i systemów automatyki w zakresie których mogą Państwo otrzymać pełne wsparcie firmy ZA Makosz, a dzielimy je na trzy następujące grupy:

  • urządzenia pomiarowe z których uzyskuje się bardzo istotne wartości, które mówią o stanie procesu - wielkości procesowe PV - process variable i są niezbędne do poprawnego sterowania i obliczenia wartości sterującej CV - control variable
  • urządzenia sterujące jak regulatory i sterowniki najczęściej elektroniczne oparte o przekaźniki, mikroprocesory, mikrokomputery, mikrokontrolery lub sterowniki mikroprocesorowe spotykane w postaci sterowników PLC -Programmable Logic Controler albo SPS Speicherprogrammierbare Steuerung , sterowników CNC - Computerized Numerical Control, komputerów wbudowanych lub przemysłowych PAC - Programmable Automation Controller, wskaźników i paneli operatorskich HMI - Human Machine Interface oraz złożonych systemów CAM - Computer Aided Manufacturing, MES - Manufacturing Execution System, SCADA -Supervisory Control And Data Acquisition lub DCS - Distributed Control System działających z odpowiednim oprogramowaniem zawierającym bardzo często bazy danych i komunikujących się w oparciu o różne protokoły i komputerowe sieci przemysłowe.
  • urządzenia wykonawcze elektroniczne i energoelektroniczne jak wzmacniacze, falowniki lub elektryczne i elektromechaniczne jak silniki elektryczne, elektrozawory, serwomotory, sprzęgła elektromagnetyczne, styczniki, a także urządzenia mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne na przykład zawory, klapy i siłowniki.

Wysoce interdyscyplinarna branża Automatyka i Robotyka jaką zajmuje się firma ZA Makosz wymaga ciągłego procesu kształcenia się, umiejętności szybkiej adaptacji i dostosowania do branży i związanej z nią problematyki, a przede wszystkim umiejętności współpracy z wszystkim branżystami zajmującymi się poszczególną tematyką.

Inwestorzy powierzając nam swoje indywidualne problemy i zadania przed jakimi zostali postawienie liczą na indywidualność podejścia, którą firma ZA Makosz stosuje za każdym razem i przy każdym zleceniu co pozytywnie odróżnia nas od innych.

Skontaktuj się z nami.marionetka automatyka i robotyka ZA Makosz
Copyright © ZA Makosz Tomasz Makosz