Energetyka komunalna technika grzewcza na makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz

Energetyka komunalna

Firma ZA Makosz od początku swojej działalności zajmowała się praktycznie i teoretycznie zagadnieniami związanymi z energetyką komunalną nadzorując i serwisując przy tym obiekty o mocach od 0,5MW do 1,5MW.

W zakresie usług znalazły się nawet małe przydomowe kotłownie dając nam pełne rozeznanie tej tematyki oraz wszystkich najczęściej pojawiających się problemów i zagadnień.

Świadcząc usługi na bazie autoryzacji wiodących firm i producentów kotłów i palników wentylatorowych olejowych, gazowych, a także armaturze rozdzielającej, mieszającej, regulującej i przesyłowej wraz systemami sterowania pozwoliło nam na opracowanie całej palety usług w zakresie:

  • koncepcyjno-projektowym
  • wdrożeń i uruchomień
  • serwisu i nadzoru

Posiadamy umiejętności i możliwości integracji odnawialnych źródeł energii jak panele i kolektory słoneczne z klasycznymi źródłami energii cieplnej.

Mamy możliwości wdrażania takich urządzeń jak ziębiarki absorbcyjne, turbiny gazowe i silniki tłokowe z układami kogeneracji do projektowanych lub użytkowanych już obiektów.

Skontaktuj się z nami.Analizy finansowe ZA Makosz
Copyright © ZA Makosz Tomasz Makosz