Konwergencja na makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz

Konwergencja

Konwergencja w rozumieniu ZA Makosz to zespół wielu procesów zajmujących się kojarzeniem takich branż jak telekomunikacja, informatyka i multimediów. Najczęściej konwergencje spotyka się w technologiach mobilnych jak współczesne smartfony w których posiadamy klasyczny telefon oraz dostęp do Internetu za pomocą różnych technologii, a dzięki różnym aplikacją uzyskuje się dodatkowe kombinacje tej koniunkcji. Za konwergencje uważa się również udostępnienie prasy w formie cyfrowej, wbudowanie do telefonów aparatów fotograficznych, wideo kamer, które umożliwiają rozmowy audio wideo za pośrednictwem Internetu, tworzenie obrazów, filmów, muzyki i innych mediów jak GPS- Global Positioning System itd. Dzisiaj przy pomocy dedykowanych aplikacji oraz możliwej do uzyskania w smartfonie komunikacji istnieje możliwość zdalnego sterowania wieloma procesami co wykorzystuje najczęściej automatyka budynkowa BMS - Building Management System dla HVAC - Heating, Ventilation, Air Conditioning. Za pionierów konwergencji uważa się twórców teleinformatyki ICT Information and Communication Technologies

Konwergencja w przemyśle i zastosowaniach profesjonalnych to przede wszystkim maksymalne wykorzystanie telefonów przenośnych do przenoszenia wszelakich informacji pozwalających na lepsze dysponowanie pracownikami, zarządzania produkcją szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Połączenia wielu systemów teleinformatycznych z klasycznym sterowaniem i wizualizacją procesu.

Przenośne aparaty telefonii konwergentnej nie tylko informują dyspozytora o lokalizacji zasobów ludzkich, ale przede wszystkim umożliwiają pracownikom zdalną kontrolę procesu w ograniczonym dla bezpieczeństwa zakresie, dostęp do informacji o procesie oraz do informacji technicznych takich jak dokumentacje techniczno ruchowe lub schematy. Dzięki konwergencji mediów dyspozytor wiedząc o lokalizacji pracownika może powiadomić tylko tego, który posiada najlepsze kompetencje w tej branży i znajduje się najbliżej miejsca awarii. Dodatkowo przesyłane informacje poddawane są rejestracji wraz z aktualnym czasem i datą pozwalając ustalić nie tylko kto wydał polecenie, ale też kto i jakie otrzymał do weryfikacji ich z efektami pracy. System ten poprawia również bezpieczeństwo informując o stanie pracownika przekazując komunikaty alarmowe.

Wszystko to odbywa się poprzez komunikację, która w języku nietechnicznym jest wymianą informacji między jej uczestnikami. Jednak, by mogła nastąpić wymiana informacji potrzebne są ich nośniki takie jak słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe w technice tkz interfejs. Za zrozumienie odpowiada ściśle ustalony zbiór symboli, reguł, gestów, obrazów i dźwięków co potocznie nazywamy językiem komunikacji, a w urządzeniach protokołem komunikacyjnym.

Firma ZA Makosz wdrażała rozwiązania oparte o takie protokoły jak Modbus, Profibus, Profinet, InterBus, HART, Ethercat, CC-Link na bazie interface RS232, RS422, RS485, 0/4-20mA, Ethercat Ethernet, Wifi, bluetooth.

Znajomość branży przemysłowych i jej potrzeb pozwala firmie ZA Makosz na taki dobór środków, które wdrożą precyzyjne zarządzanie na etapie przekazu informacji uzyskując tym poprawę efektów finansowych i społecznych.

Skontaktuj się z nami.Konwergencja telekomunikacji oraz systemów sterowania i przesyłu danych ZA Makosz
Copyright © ZA Makosz Tomasz Makosz