Studium wykonalności na makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz

Studium wykonalności

Studium wykonalności czyli feasibility study jest oprócz dobrze wykonane projektu i starannie wyselekcjonowanej firmy integracyjnej bardzo ważnym elementem procesu wdrażania nowych rozwiązań, gdyż składając się z dobrej analizy potrzeb rynkowych, analizy możliwości ekonomicznych inwestora, analizy aktualnych możliwości technicznych, analizy finansowej NPV, IRR pozwala na lepsze podjęcie decyzji o realizacji inwestycji i uniknięciu niepowodzenia.

ZA Makosz na życzenia inwestora może przeprowadzać studium wykonalności już na etapie rozpoznania potrzeb rynkowych i konsumentów zaobserwowanych w trakcie działań marketingowych inwestora.

Prowadzimy na potrzeby inwestora analizy rynkowe, badania konsumenckie, wywiady, testy rynkowe.

Sprawdzamy możliwości realizacji pomysłów i koncepcji inwestorów oraz realności wykonania projektów automatyki i robotyki pod względem technicznym oraz finansowym na bazie analiz matematycznych i ekonomicznych.

W przypadku braku projektu przeprowadzamy wyceny budżetowe w oparciu o ogólną koncepcję i pomysł inwestora i przedstawiamy realność ich wykonania.

Nasza fachowa ocena i analiza potencjału koncepcji inwestora czy projektu na etapie decyzyjnym pozwala uniknąć niepowodzeń i zbędnych kosztów jakie mogłyby zaistnieć przez ukryte słabe strony i zagrożenia.

Rzetelna analiza, dobry plan działania, silna motywacja oraz upór w działaniach jest podstawą sukcesu.

Skontaktuj się z nami.Studium wykonalnoœci ZA Makosz
Copyright © ZA Makosz Tomasz Makosz