Zarządzanie na makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz

Zarządzanie

Zarządzanie to najprościej ujmując działanie kierownicze oparte o planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie pozwalająca na rozumne zastosowanie dostępnych środków przy osiąganiu wyznaczonych celów.

Najbardziej pasująca do rozumowania przedstawionego przez Roberta Kiyosaki oraz jego klasyfikacji osób w zależności od sposobu pozyskiwania środków pasuje definicja określająca zarządzanie jako sztuka osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi. Inaczej pisząc zarządzający osiąga cel poprzez organizowanie pracy innych osób, a nie przez wykonywanie zadań osobiście. Taki model najbardziej pasuje również do definicji pojęcia outsourcing i jest zdecydowanie zaprzeczeniem powiedzenia "Jeśli chcesz mieć coś dobrze musisz zrobić to sam". W ten sposób Robert Kiyosaki podkreślił również, że businessman to nie jest osoba, która prowadzi firmę, ale taka która potrafi najlepiej wykorzystać możliwości innych firm i ludzi do osiągnięcia sukcesu finansowego.
Kiyosaki definiuje businessman, jako osobę, która powierza wszystkie elementy składowe zadania osobom wyspecjalizowanym w tym zakresie i nakłada na to swoją marżę. Nie trzeba budować piekarni, by zjeść dobre rogaliki na śniadanie. Stosując tą zasadę możemy podejmować się realizacji bardzo wielu zadań gwarantując swoim klientom wysoką jakość bez obciążania się kosztami stałymi związanymi z utrzymaniem fachowców w okresach braku zapotrzebowania.

Najbardziej pasujące do przemysłu i skojarzona z nim jest wypowiedź Henry Ford: Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. stanowiąca podwaliny współczesnego outsourcing - outside-resource-using.

W myśl tej zasady oferujemy swoje usługi, a także nasze umiejętności również w koordynowaniu działań innych, by pomóc Państwu osiągnąć zamierzony cel.

W technice i przemyśle pojawia się również termin zarządzanie i podobnie jak w ekonomii i przedsiębiorczości, dotyczy on organizowania działań zasobów ludzkich i sprzętu do realizacji konkretnych działań. Zarządzenie projektem to termin skojarzony głównie przy organizacji działań zasobów ludzkich i sprzętu przy realizacji postawionego przez głównego inżyniera zadania. Zadaniem może być wykonanie dokumentacji technicznej najlepiej opisującej cel dla innych lub realizacji w praktyce gotowej już dokumentacji technicznej.
Pojęcie zarządzania projektem jest bardzo istotne przy realizacji zadania automatyzacji procesu przez grupy wieloosobowe lub składające się z wielu współpracujących firm.

Zarządzanie zwiera się w tak obszernym dziale jak Inżynieria produkcji i poprawnie realizowane stanowi podstawowy element tej dyscypliny inżynierskiej, która zajmuje się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania oraz podejmowania działań mających na celu efektywną realizację procesu produkcji od chwili rozpoznania potrzeby do chwili jej całkowitego zaspokojenia. W zakresie inżynierii produkcji firma ZA Makosz chętnie podejmie się wsparcia eksperckiego przy:

Zarządzaniu projektem, które firma ZA Makosz może zaoferować jako koordynację działań zespołów:

 • wykonujących ogólna koncepcję automatyzacji do szczegółowego opracowania w opisanych niżej punktach
 • wykonujących specyfikację punktów pomiarowych w oparciu o projekt technologiczny
 • wykonujących specyfikację punktów regulacyjnych w oparciu o projekt technologiczny
 • wykonujących schematy zasilania urządzeń w oparciu o koncepcje sterowania i wytypowane urządzenia technologiczne
 • wykonujących schematy elektrycznych połączeń układu sterowania w oparciu o koncepcje sterowania i wytypowane w specyfikacji urządzenia pomiarowe, regulacyjne, technologiczne
 • wykonujących projekt oprogramowania PLC/SCADA/HMI itd w oparciu o opis procesu technologicznego, działania i połączenia urządzeń technologicznych
 • wykonujących zestawienia istotnych materiałów
 • wykonujących kosztorysy i harmonogram realizacji zadania
 • wykonujących ustalenia ZUD, uzyskania pozwoleń
 • wykonujących zakupy i zamówienia materiałów oraz usług
 • wykonujących pełną koordynację działań wszystkich techników i inżynierów realizujących zadanie
 • wykonujących odbiory prac zanikających i dokumentacje powykonawczą
 • wykonujących przekazanie do eksploatacji i szkolenia użytkowników

Firma ZA Makosz jest w stanie podjąć się realizacji usług w każdym z wymienionych wyżej czynności związanych z zarządzaniem projektami.

Ciekawostką stającą się już codziennością jest używanie w działalności gospodarczej zamiast terminu zarządzanie takiego pojęcia jak administracja biznesu ( Business Administration), które stało się przedmiotem akademickim.

Skontaktuj się z nami.

klepsydra czas albo pienišdze automatyka i robotyka ZA Makosz
Copyright © ZA Makosz Tomasz Makosz